Aanmelden minisymposium: Samenwerken in een cirkel
 
 

Waardering voor onze belangrijke klanten
Dát vinden we bij Attero belangrijk! Samen met u kunnen we werken aan het maximaal recyclen van grondstoffen en het terugwinnen van energie uit afval. Attero heeft de afgelopen drie jaar ruim €200 miljoen geïnvesteerd in innovaties, maar investeert ook zeker graag in haar relaties. Daarom hebben we voor u een topprogramma samengesteld. Met inspirerende sprekers en prikkelende stellingen. En daarbij uiteraard volop mogelijkheden voor interactie en netwerken. Zo pakken we samen de kans om cirkels te sluiten

De minisymposia vinden plaats op:
• 16 november 2017 bij Van der Valk Spier - gecombineerd met bezoek aan Attero Wijster’s Polymeren Recycling Plant (PRP) die nagescheiden folies flaket, wast met gebruik van restwarmte en regranuleert tot Attero InfiniteFilm LDPE regranulaat waar weer vuilniszakken van worden gemaakt. Deze plant is mede mogelijk gemaakt door een LIFE+-subsidie van de Europese Unie.
• 30 november 2017 bij Van der Valk Uden-Veghel - gecombineerd met bezoek aan Attero’s biomassa-energiecentrale (BEC) die uit groenafval uit de regio warmte produceert waarmee Peka Kroef aardappels stoomschilt.

Programma

10.30 - 12.00 uurOptioneel bezoek Attero innovatieve installatie (BEC of PRP)
12.00 - 13.00 uurLunch
13.00 - 13.30 uurOpening met dagvoorzitter Richard Engelfriet en interview met Tamme Mekkes, Commercieel Directeur Attero
13.30 - 14.15 uurReflectie op inzamelsystemen voor verpakkingsmateriaal Raymond Gradus, Hoogleraar VU Amsterdam

Raymond Gradus heeft als hoogleraar aan de VU en voormalig hoofd van het wetenschappelijk bureau van het CDA - veelal samen met Tweede Kamerlid en hoogleraar Elbert Dijkgraaf - wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van inzamelsystemen en de recycling van verpakkingsmateriaal. Raymond zal ons meenemen in zijn bevindingen.

14.15 - 15.00 uurNoodzaak van circulair produceren en hoe dat er in de praktijk uit ziet - Henk Alssema, Directeur Vita Plastics

Henk Alssema heeft een ruime ervaring als ondernemer in de kunststof recycling en wil met partijen in de keten producten uit gerecycled terugleveren aan gemeenten. Zo biedt Vita Plastics onder andere parkmeubilair en biobakjes voor op het aanrecht gemaakt uit Attero kunststoffen. Wat drijft hem en hoe gaan we dit realiseren?

15.00 - 16.00 uurPauze met ‘Open space’-discussies
16.00 - 16.45 uurGedragsverandering: van denken naar doen - Kevin de Goede, D&B Gedrag

Kevin de Goede heeft als gedragspsycholoog bij Dijksterhuis en van Baaren veel ervaring met scheidingsgedrag van burgers. Als we de VANG-doelstellingen van 2020 willen halen dan zullen we aan de slag moeten met gedrag. Kevin zal ons meenemen in het gedrag van de niet-scheider en wat we kunnen doen om scheidingsgedrag te stimuleren.

16.45 - 17.00 uurAfsluiting
17.00 - 18.00 uurBorrel

Graag ontmoeten wij u op één van beide minisymposia.

Wij stellen het op prijs als u ons laat weten of u hierbij aanwezig bent.

Wilt u hieronder uw gegevens invullen?

En maak wel of geen gebruik van de rondleiding voorafgaand aan het minisymposium:

 
 
Privacy statement | Disclaimer